Warsztaty profilaktyczne

Dzisiaj w naszej szkole odbywały się przez cały dzień warsztaty z profilaktyki uzależnień. Zajęcia prowadzone były przez terapeutów i samego Dyrektora Ośrodka ” Dom Monaru” z Krakowa mgr Mariusza Kajdę. Organizacja warsztatów dla młodzieży była możliwa dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gmina Prudnik. Prowadzącym i organizatorom bardzo dziękujemy.